Vlaamsparlement: Commissievergadering

De heer Ivan Sabbe: Voorzitter, het lijkt me de moeite dit punt opnieuw aan te kaarten. De vorige keer was de minister nog niet klaar met zijn antwoord. Ondertussen is dat ongetwijfeld wel het geval. Ik verheug me er in elk geval al op zijn constructief antwoord in ontvangst te mogen nemen.
België staat op de 6e plaats van 31 westerse landen als het om migratie en integratie gaat. Dat betekent dat we een goede positie innemen als het erom gaat mensen uit te nodigen, de weg naar ons sociaal systeem te wijzen en duidelijk te maken dat ze hier allerlei zaken kunnen krijgen. Op dat vlak scoren we heel goed.
Als het erom gaat die mensen wijs te maken dat ze hier eigenlijk ook moeten werken, bevinden we ons echter in een heel slechte positie. Op dat vlak staan we 17e in die lijst van 31 landen.
De analyse van de Migration Policy Group toont aan dat de wetgeving en het beleid in verband met migratie in vergelijking met dertig andere Europese landen hier zeer soepel zijn. Het gaat overigens niet enkel om lidstaten van de EU. We slagen er echter niet in de migranten ook aan het werk te krijgen...

Read more